CEGLIŃSKI

Nazwisko utworzone przyrostkiem -iński od nazwy osobowej Cegła, ta od rzeczownika cegła: 1. kamień sztuczny z wypalonej gliny, 2. cegły = dom z cegły, 3. tafla w kształcie cegły. Wyraz pochodzi z niemieckiego Ziegel, to z łacińskiego tegula = dachówka (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 259). Por. też nazwę miejscową Cegła, odnotowaną na terenie byłego powiatu odolanowskiego (zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s.424).