BREWCZYŃSKI

Nazwisko Brewczyński można wywodzić od nazwy miejscowości Brewki, powiat ostrowski, gmina Zaręby Kościelne, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/359 lub od rzeczownika brewka, zdrobnienia brew. Co ciekawe, brwi oznaczały kiedyś także rzęsy - tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 204 definiuje je jako „spodnie brwie”. Najwięcej Brewczyńskich mieszka obecnie w Mińsku Mazowieckim.