BRELIK

nazwisko Brelik można wywodzić od nazwy osobowej Brela. Ta ma zaś kilka możliwych źródeł,tzn. I. przezwisko Brela, pochodzące od rzeczownika bryła/brela ‘ciało stałe nieforemnego kształtu’, II. niemiecką nazwę osobową Brel, przypuszczalnie pochodną od brellen ‘ryczeć’ lub bruel ‘moczar’, zob. https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/14171 Niewykluczone jest też to, że podstawą nazwiska może być niemiecka nazwa osobowa Brill/Briel, nawiązująca pierwotnie do okolic, miejsca zamieszkania, podmokłej krzaczastej łąki, równiny zalewowej, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 169. Lokacja osób noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://polskienazwiska.pl/n/BRELIK