BOKINIEC

Nazwisko Bokiniec ma dwie możliwe podstawy, tzn. I. bok, czyli m.in.: 1. lewa albo prawa strona ciała człowieka lub zwierzęcia, 2. brzeg, krawędź, skaj, strona, 3. ubocze, ustronie, II. boczyć się, czyli: 1. zbaczać, na bok występować, iść na stronę, 2. stronić, odwracać się, unikać, 3. boczyć się na kogo = krzywo patrzeć, 4. wykrzywiać się na bok, krzywić się, paczyć się, 5. boczyć się przeciw komu – buntować się, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 180. Nazwa miała pierwotnie charakter przezwiskowy – trudno jednak teraz określić, do czego nawiązywała, czy np. do miejsca zamieszkania – na poboczu osady, czy charakteru, czy sposobu zachowania lub wyglądu.