BOŻEK

Nazwisko można wywodzić od imion złożonych typu Bożyciech, Bożydar i Boguchwał lub od rzeczownika bożek, czyli: 1. Bóg pogański, bożyszcze, bałwan, 2. Nabożniś – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 194. Por. także nazwę miejscową Bożek, odnotowaną na terenie byłego powiatu starokonstantynowskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 344. Nazwę osobową Bożek odnotowano na terenie Polski już w 1204 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 50).