BIENIEK

Nazwisko Bieniek pochodzi od imienia Benedykt > Bień, Bieńko, Bieniek itp. Samo imię Benedykt pochodzi od łacińskiego Benedictus, to zaś od bene ‘dobrze’ i dico, -ere ‘mówić’, benedictus ‘błogosławiony’ (M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994, s. 197). Tę nazwę osobową odnotowano bardzo wcześnie – już w 1202 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 35. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 45) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Bieniek vel Bachowski vel Benkowski vel Bękowski vel Bieńkowski herbu Korwin.