BARZYK

Nazwisko Barzyk pochodzi od staropolskiego przymiotnika barzy, czyli ‘porywczy, gwałtowny, prędki, ognisty, popędliwy, krewki, bystry, żywy’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I,s. 102. To stara nazwa - znajduje się w Słowniku staropolskich nazw osobowych (t. I, s. 107), który notuje formy sprzed 1500 roku. Najwięcej osób noszących obecnie to nazwisko mieszka w Jaśle, zob. http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/barzyk.html