BANDOSZ

Nazwisko można wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Band, która z kolei pochodzi od określenia zawodu – wytwórcy pasków, używanych w biżuterii lub pasków do podwiązywania winogron, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 106, por. też pochodne bando – obwieszczenie, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 18.