BABIRSKI

Potencjalną podstawę nazwiska stanowi nazwa osobowa Babirad, pochodząca sprzed 1500 roku i odnotowana przez „Słownik staropolskich nazw osobowych” (t. I, s. 74). Nazwa składa się z dwóch członów: Bab- < Baba + Rad < rad/rady, złożone antroponimy tego typu były kiedyś popularne, niektóre przetrwały np. Sławomir, Radosław itp. Niewykluczony jest także związek nazwiska z nazwą miejscową Babirów (powiat bobrujski), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/74, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 74.