BABIŚ

Nazwisko utworzone przyrostkiem –iś od baba, czyli: 1. stara kobieta, starucha, 2. żebraczka, uboga, biedna, 3. matka ojca lub matki, 4. rubasznie ‘męzatka’ „skoro dzieweczce czepiec włożą, już ona baba”, 5. rubasznie ‘żona, stara jejmość, połowica, magnifika”, „babę brać” = żenić się, 6. położna, akuszerka, 7. kobieta sprawiająca kłopot, krępująca, kumoszka, 8. pogardliwie kobieta „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, 9. posługaczka, najemnica, wyrobnica, robotnica, 10. przekupka, 11. włościanka, kobieta wiejska, wieśniaczla, chłopka, 12. czarownica, wiedźma, przenośnie złośnica, sekutnica, kłotnica, kobieta swarliwa, 13. stręczycielka nierządu, 14. przenośnie o mężczyźnie = babiarz, niewieściuch, piecuch, niedołęga, tchórz, papla, plotkarz, 15. bałwan ze śniegu, 16. posąg kamienny męski albo żeński znajdowany w kurhanach, 17. ciężar do wbijania pali, do wytłaczania oleju, 18. szczotka, miotła do omiatania sufitów i ścian, 19. żelazo, na którym klepią kosy i sierpy (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 77).