BAŃSKI

Nazwisko Bański ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. prasłowiańskie *bańati ‘myć, kąpać’, 2. bania/ban ‘namiestnik turecki’, 3. rzeczownik bania: a) rzecz wypukła, pękata, nadęta, b) gąsior, balon, c) tykwa, kopuła, d) głowa, szczególnie łysa, e) przenośnie człowiek otyły, f) pękaty kosz do przechowywania ryb; 4. niemiecką nazwę osobową Ban, 5. imię Banadykt = Benedykt, 6. nazwy miejscowe: Bania (były powiat kałuski, bohorodczański, kołomyjski, drohobycki), Banie (powiat węgoborski), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 18; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s.98-99, Słownik warszawski, t. I, s. 93-94.