BAŃKOWSKI

Nazwisko Bańkowski wywodzi się je od nazwy miejscowej Bańki, białostockie, gmina Bielsk Podlaski, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 19, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%84ki. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 27) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko, m.in. Bańkowskich herbu Abdank, Bończa, Bożą Wola, Junosza, 1400 r., pow. łomżyński, vel Bank, vel Bańcz, vel Bańczyc herbu Ostoja, 1460 r., Bańki, pow. mazowiecki.