BAŁUK

Nazwisko utworzone od bałuk: 1. wędzona ryba, z tureckiego bałùk ‘ryba’, 2. w wyrażeniu „na bałuku” = na czworakach, raczkiem, „czołgać się na bałuku”, przenośnie ‘chodzić na kształt ryby’. K. Rymut (Nazwiska Polaków, t. I, s. 17) podaje, iż taką nazwę osobową odnotowano na terenie Polski już w 1492 roku.