BAŁEK

Nazwisko jest prawdopodobnie formą pochodną od rzeczownika bałek//bałk (= belka), czyli: 1. bierwiono obrobione, 2. belkowanie, 3. drążek dwuramienny na którym wiszą szalki, 4. kawał gliny wyrobionej formy ośmiokąta, wyraz pochodzi z niemieckiego Balke(n), zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 112. Nazwisko można wywodzić także od podstawy bal-, ta zaś może pochodzić: 1. z prasłowiańskiego *balьji ‘czarownik, znachor’ , 2. od bal ‘kłoda, zwój płótna’, 3. imienia Baltazar, 4. na południu Polski może być też pochodzenia węgierskiego. Nazwę osobową Bałek odnotowano na terenie Polski w 1787 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, Kraków 1999, s. 15-16).