BAŁAZOW

Nazwisko utworzone przyrostkiem –ow od nazwy osobowej Bałaz, ta zaś od węgierskiego imienia Balázs = Błażej (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 17). Por. też bałasury ‘paciorki i kolczyki szklane’ (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 90). Por. też nazwę miejscową Bałażewicze, odnotowaną na terenie byłego powiatu mozyrskiego (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.  I s. 95).