ANTONI

Nazwisko od imienia chrześcijańskiego pochodzenia łacińskiego Antoni, utworzonego prawdopodobnie od określenia znanego rodu rzymskiego, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K Kraków 1999 s. 9. „Łac. nomen gentile Antonius o etymologii dotąd definitywnie nie wyjaśnionej” M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994 s. 186.