ANDRZEJ

Nazwisko pochodzące od imienia chrześcijańskiego Andrzej, to zaś zdaniem S. Rosponda (Mówią nazwy, s. 165) pochodzi od greckiego Andreas ‘męski, silny’. Według K. Rymuta (Nazwiska Polaków, t. I A-K, s. 5) imię można wywodzić od anér, gen. andrós ‘mąż’ lub imion złożonych typu Andrónikos. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych (t. I s. 54) wymienia 5 osób o takim nazwisku. Por. ANDERKA, ANDERKO, ANDRZEJAK.