ANDERKEN

Nazwisko pochodzące od polskiej formy odimiennej Anderek/Anderka < Andrzej, zniemczonej przez dodanie końcówki -en.