AFFAIT

Nazwisko równe łacińskiej nazwie zawodu affait, affaita ‘grabarz’. Zob. AFFAITA.