ADAMOWICZ

Nazwisko utworzone od imienia Adam sufiksem –owicz: Adam-owicz. K. Rymut w Nazwiskach Polaków s. 73, podaje iż zostało ono zanotowane już w 1405 roku. Zob. ADAM.