ADAMCZUK

Nazwisko pochodzące od imienia Adam > Adam-cz-uk. Sufiks –uk może wskazywać na to, iż nazwa ma proweniencję kresową. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych t. I s. 8 odnotowuje 3902 osoby o takim nazwisku. Zob. ADAM. Pani Karolina Adamczuk, której serdecznie dziękuję, podzieliła się informacją, że koło granicy polsko-ukraińskiej istnieje miejscowość Adamczuki, zob. http://uk.wikipedia.org/wiki/Адамчуки