ACHTSNICHT

Nazwisko równe niemieckiemu przezwisku Achtsnicht, popularne określenie osoby niefrasobliwej, beztroskiej, zob. H. Bahlow, Deutschen Namenlexicon. Familien und Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt, München 1967 s. 22 - było to popularne określenie osoby niefrasobliwej, beztroskiej. Jego genezy można doszukiwać się prawdopodobnie w czasowniku achten ‘poważać, szanować, zważać’, połączonym z przeczeniem „nicht”.