ŻUKOWSKI

Nazwisko[1] utworzone formantem -ski od Żuków lub Żukowo – nazwa kilkunastu miejscowości na terenie całego kraju, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 842-850, t. XV cz. 2 s. 726-727. Zdaniem B. Mossakowskiej, (Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego, Gdańsk 1993 s. 113) nazwisko pochodzi od nazwy osobowej Żuk, ta od apelatywu żuk, z formantem -owski. Nazwę Żukowski odnotował już Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki 1965-1981 t. VI s. 371. Por. ŻUK.


[1] Gniazdo Żukowo (Zuckau), J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927 s. 118. Żukowscy, J.K. Dachnowski, Herbarz…, s. 286, J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927 s. 118; Żukowski herbu Nieczuja, Ogończyk, Prus I z Żukowa Wielkiego w województwie płockim W.Wittyng, Nieznana…, s. 380; Żukowscy herbu Gryf, Jasrtzębiec, Junosza, Prus III, K. Niesiecki, Herbarz polski, t. I-X, Lipsk 1839-1846, t. X s. 192-194. Herb własny J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927 s. 118.